Športové poradenstvo www.match-point.sk z dôvodu spracovania objednávok spracuváva osobné údaje klientov v rozsahu (meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mail) v zmysle paragrafu 13, ods. 1, písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje klienta sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, resp. spracovanie jeho objednávky. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzatvoriť zmluvu s klientom. Osobné údaje spracuváva prevádzkovateľ webu, PhDr. Michal Matys. Osobné údaje spracuváva prevádzkovateľ webu po dobu vybavenia objednávky. Účtovné doklady s osobnými údajmi klientov následne archivuje po dobu desiatich rokov na základe Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

– Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia

– Máme profesionálne vytvorenú webovú stránku

– Nemáme žiadne skryté poplatky, ani neplánujeme zvyšovanie cien predplatného (35 €/mes.)

– Odpovedáme na otázky klientov do 48. hodín

– Nemažeme ani nijak neupravujeme zverejnené predikcie výsledkov

– Uvádzame reálne kurzy zápasov, ktoré boli k dispozícii v čase uverejnenia predikcie

– Disponujeme dvojročnou históriou predikcií

– Predikcie máme monitorované dvoma nezávislými monitoringovými spoločnosťami (Bet-Universe.com a VerifiedBets.eu)